Karakal Classic 130 Squash Strings 200M Coil

Karakal Classic 1.30mm Squash String 200m coil.

£35.00
Code
KA636